Bestillingsvilkår

1. Påmelding og bekreftelse av kjøpsvilkår

Ved å melde seg på Camp, aksepterer deltakeren vilkårene i dette

dokument både for seg selv og eventuelt andre vedkommende har meldt på. Man er

altså ansvarlig for at andre man melder på leser og aksepterer vilkårene.

2. Forsikring og Ansvar
På tross av oppfolging av instruktører, medfører

de aktiviteter Camp Fluid tilbyr en risiko for skade eller i ekstraordinaere

omsteingheter, død. Camp Fluid tar ikke ansvar for noen type ulykke som kan

inntreffe under oppholdet. Deltakere er selv pliktig til å ha en forsikring som

dekker alle aktiviteter og situasjoner
som kan oppstå i sammenheng med

reise,avbestilling og opphold.

Dersom det er mindre enn 6 påmeldte på campen i Portugal påberoper vi oss retten til å kunne avlyse campuka senest 4 uker før oppstart på oppholdet. 

Camp Fluid tilbyr ikke avbestillingsforsikring. Tap ved avbestilling
som følge av uforutsette hendelser, deriblant sykdom, skade eller dødsfall i nær

familie må dekkes av den enkelte deltaker.

3. Betaling
Man er kun garantert booket plass ved å etterfølge betalingsvilkårene til Camp Fluid, som er:

Fluid sender ut faktura på mail på det gjeldende camp beløpet, med 14

dagers betalingsfrist og 7 dagers frist hvis det er mindre enn en måned igjen.

Husk å bruke KID når du betaler. Har du spørsmål vedr. betaling så kontakt

fluid på 93290499.

Dersom kunder trenger en lengre frist kan de sende en mail til

camp@fluid.no med dette, så fikser vi det.

4. Endring og Avbestilling
Dersom en deltaker ønsker å endre dato for

opphold, vil Camp Fluid inntil 30 dager før avreise prøve å bistå med dette. En

forutsetning er at det er tilgjengelig kapasitet.

Alle avbestillinger må sendes skriftlig via e-post til camp@fluid.no.

Refundert beløp er avhengig av antall dager avbestillingen mottas for avreise:

Over 50 dager 75 % av totalbeløpet refunderes
30 – 50 dager 50 % av

totalbeløpet refunderes
10 – 30 dager 25 % av totalbeløpet refunderes
0 – 10

dager 0 % av totalbeløpet refunderes

Ved et avbrutt opphold gis det ingen refusjon uansett årsak.

5. Andre forpliktelser for deltakere
Deltakere er selv ansvarlig for at

deres fysiske tilstand er tilstrekkelig for å delta på Camp.
Ingen bør delta på et av våre opplegg hvis de har hjerteproblemer eller er gravide.

Deltakere må respektere og følge henvisninger gitt av instruktører i sammenheng med

aktiviteter under hele oppholdet.
Brudd på dette vil kunnne medføre tapt rett til deltakelse på aktiviteter.

Skade som blir påført utstyret vi anvender, og stedet vi bor, skal innrapporteres.

Ved grov uaktsomhet må deltaker selv dekke reparasjon eller nytt utstyr.